business-icon-14

Våra värderingar

Framgångsrika företag vet att om de levererar ett högt kundvärde så får de också ett högt ägarvärde. Det omvända fungerar inte.

Vi anser att ett gott företagande klarar både den ekonomiska rationaliteten, det mänskliga perspektivet och företagets roll som en del i samhället. Vi har investerat både tid, kraft och pengar på att lära oss att bli goda företagare.

Företag skall tjäna pengar på både sina produkter och sina tjänster.

Verksamhetsutveckling måste alltid genomföras så att personer, processer och information samspelar. Det räcker inte att jobba med antingen eller, man måste se, erkänna och hantera helheten och samspelet.

Abridge är aktiv medlem i bland annat Företagarna och Connect.