[wpb_childpages]

Rörisolering

Rörisolering ger engergibesparing. Det är viktigt att isolera sina rör att undvika energiförluster. Isolering av rör förebygger läckage av värme, att det bildas kondens och i värsta fall att rören fryser sönder. Rätt typ av isolering av hög kvalitet, kan över tid spara väldigt mycket pengar.

För isolering av rörledningar blir det allt mer vanligt att använda böjbar rörisolering, som har en annan typ av fiberuppbyggnad än brukligt, vilket märkbart påverkar isolerförmågan. Men med användning av rörskålar i stället för böjbar rörisolering kan man få en upp till 20% bättre isolering, vilket för fastighetsägaren resulterar i en energibesparing och kännbar skillnad i driftskostnad mellan bästa och sämsta alternativ.