[wpb_childpages]

Ventilationsisolering

När det gäller isolering av ventilationskanaler så finns det många beröringspunkter med det vi skrivit om under ”Rörisolering”.

Energi och brand
Ventilationskanaler som är anslutna till värmeåtervinning bör ha en god isolering, så att från-, till- eller återluft inte läcker energi på väg till inblåsningsställe eller aggregat för återvinning. En maximalt effektiv ventilationsisolering minimerar energiförluster och sänker därmed driftskostnaderna. Ventilationskanaler ska ofta brandisoleras, på ett sätt som förebygger brandsprdning mellan brandceller, om olyckan skulle vara framme.

I Boverkets Byggregler (BBR) rekommenderas att allt material är obrännbart, med undantag för mindre detaljer som filter och luftdon. Värmemotstånd och täthet ska dimensioneras så att man minimerar energiförluster. En optimal avvägning av isolertjocklek minimerar energiläckage, utan att byggkostnaderna blir för stora.

Kondens-isolering
Om kall luft passerar i en kanal genom ett rum med högre temperatur riskeras kondensutfällning på kanalens utsida. För att förebygga det måste ventilationskanalen isoleras så att yttemperaturen överstiger daggpunkten för luften i rummet. För att det ska fungera måste isoleringen förses med vad som kallas för ångbroms.

Ljudisolering
Kanaler för ventilation ska transportera luft men inte föra med sig ljud eller buller från spjäll, fläktar och andra delar i anläggningen. Invändig isolering med mineralullsprodukter ger en effektiv dämpning av störande ljud.