[wpb_childpages]

Rörmärkning

Rörmärkning vid rörisolering eller annat tillfälle, utförs för att upplysa om vad det är för slags rör som är installerade och vilken/vilka funktion/er de har. Europeisk och svensk lagstiftning kräver att gasledningar, vätskeledningar och ventilationskanaler ska vara försedda med en tydlig märkning. Vi ser till så kundens rörmärkning utförs enligt gällande lagar, regler och förordningar.

Gällande regler föreskriver att rörledning märks med namn på det ämne som transporteras i röret. Samtliga rörledningar skall, oavsett innehåll märkas med uppgift om flödesriktning. Huvudavstängningsventiler, nödstopp samt manöverdon för sådan utrustning skall alltid vara märkta så att erforderliga åtgärder snabbt kan vidtas i en nödsituation. Vid reparationer och andra ingrepp, ska man säkert kunna identifiera vilken funktion röret har och vilket ämne som det används för att transportera.

Vi har egen maskin för gravering av ventilbrickor och skyltar. Vi upprättar ventil och rumsförteckning till de projekt som vi märker.