[wpb_childpages]

Brandtätning

Utföres efter vi isolerat rör och/eller kan utföras innan ventilationsisolering. Isolerar återstående utrymme mellan rör och vägg så luft ej kan tränga igenom.

Brandtätning vid rörisolering
När en brand börjar i ett rum så tar det inte många minuter innan rummet är övertänt och branden sprider sig till den övriga byggnaden. Brandtätning utförs i byggnader för att hindra sådan spridning av brand. De så kallade brandcellerna spelar en viktigt roll för utformingen av brandskyddet i en fastighet. Den yttre gränsen för en brandcell utgörs ofta av en avskiljande byggnadsdel, exempelvis vägg, bjälklag med genomföringar och fogar vilka hindrar brand och rökgaser att sprida sig.

Kabel-, rör- och ventilationsgenomföringar måste uppfylla samma brandtekniska krav som själva byggnadsdelen. Spridning av eld och rök längs vanliga rörinstallationer, för ventilation, el och vatten orsakar ofta fatala bränder som kunnat förebyggas genom en korrekt genomförd brandtätning.