[wpb_childpages]

Ventilmärkning

En ordentlig ventilmärkning vid isolering av rör är av stor vikt. Ofta kan en fastighet innehålla många olika ledningar, rӧr och ventiler. Om något händer ӓr det viktigt att enkelt kunna identifiera de olika delarna. Ibland måste det gå snabbt, som vid någon form av läcka, nödvänig reparation eller kanske ett driftsstopp som kräver omedelbar åtgärd. Då kan en liten ventilbricka som sitter på en s-krok vara rӓddaren i nӧden.

Fӧr ventiler på olika anlӓggningar så gäller att vem som helst ska kunna komma nӓr som helst och arbeta med dem, inte bara den firma eller person som utfört installationen. Med vӓl utförd märkning av ventiler är det möjligt att direkt se vilken ventil det handlar om vilket möjliggör omedelbar åtgärd eller reparation av anlӓggningen utan några stӧrre problem. För ändamålet är det särdeles lämpligt att man anvӓnder sig av allmӓnt vedertagna uttryck och symboler, som vem som helst enkelt kan förstå.

Ӓven om ni har en anläggning där ventilmӓrkning inte utfӧrdes vid installation, bör ni åtgärda detta omgående. En hantverkare med rätt kompetens kan utföra en genomgång av hela systemet och säkerställa utförande av märkning, som enkelt kan förstås. Åtgärden genererar förstås en kostnad, men vid ett driftsavbrott, nödvändig reparation eller vanligt underhåll, så sparar man pengar genom en relevant och professionellt utförd mårkning. Att enkelt kunna identifiera de olika delarna spar tid och minimerar tiden för eventuella driftsavbrott.

Vi har egen maskin för gravering av ventilbrickor och skyltar. Vi upprättar ventil och rumsförteckning till de projekt som vi märker.