[wpb_childpages]

Våra tjänster

För Isolmann är det viktigt att de uppdrag vi erhåller utförs med noggrannhet, punktlighet och störst möjliga kundnöjdhet. Vi tror att vi lyckas bra med det, då många av våra kunder är återkommande. Ofta kan vi utföra snabb leverans tack vare att vi har många montörer. Tveka inte att höra av er, per telefon eller mail, om det låter som vi är rätt leverantör för er.

VVS

Isolmann AB arbetar med VVS-tjänster för isolering av rör i Stockholm. VVS står för värme, ventilation och sanitet. VVS avser dels en bransch inom byggnadsindustrin, dels tekniska system i byggnader som planeras, projekteras och utförs av branschen, inklusive de produkter som används vid installationen. VVS omfattar system för vatten och avlopp i fastigheter, samt styr- och system för övervakning för detta, samt för kontroll av inomhusklimat. Viktiga delar av VVS är energiförsörjning med vattenburna system för uppvärmning och komfortkyla samt distribution och avledning av tappvatten. Till VVS räknas vanligen även olika system för tryckluft, gaser inom sjukhus och industrier, brandskydd i form av vattensprinkler med mera.

 

Kanske är det en självklarhet, men ändå värt att nämna, att VVS-arbeten och rördragning i de allra flesta fallen kräver en yrkesman för att kunna utföras. Vanliga arbeten som måste utföras av en rörmokare är byte av kopplingar, installation och montering av nya rör, byte av blandare till kök och badrum, för att bara nämna något. Helt klart rekommenderas att man anlitar yrkesmän inom VVS, eftersom det kan uppstå problem med försäkringsbolaget om rör och kopplingar springer läck och det framkommer att arbetet inte är utfört av auktoriserade VVS-firmor.